Kiểu dáng váy

Mục đích

Xem váy theo giá

Xem váy theo màu sắc

Xem váy theo năm

Tin tức mới

Váy dự tiệc

Váy VD80
Giá bán: 5 triệu
Giá thuê: 500 nghìn
Váy VD79
Giá bán: 4.5 triệu
Giá thuê: 500 nghìn
Váy VD78
Giá bán: 4.5 triệu
Giá thuê: 500 nghìn
Váy VD77
Giá bán: 3 triệu
Giá thuê: 500 nghìn
Váy VD76
Giá bán: 3 triệu
Giá thuê: 500 nghìn
Váy VN35
Giá bán: 1,000,000
Giá thuê: 200 nghìn
Váy VN34
Giá bán: 1,000,000
Giá thuê: 200 nghìn
Váy VN33
Giá bán: 1,000,000
Giá thuê: 200 nghìn
Váy VN32
Giá bán: 1,000,000
Giá thuê: 200 nghìn
Váy VD75
Giá bán: 6 triệu
Giá thuê: 800 nghìn
Váy VD74
Giá bán: 8.5 triệu
Giá thuê: 1.5 triệu
Váy VD73
Giá bán: 8 triệu
Giá thuê: 1,000,000
Váy VD47
Giá bán: 6 triệu
Giá thuê: 500 nghìn
Váy VD46
Giá bán: 6 triệu
Giá thuê: 500 nghìn
Váy VD58 xanh
Giá bán: 3 triệu
Giá thuê: 500 nghìn
Váy VD60
Giá bán: 3 triệu
Giá thuê: 500 nghìn
Váy VD52
Giá bán: 3.5 triệu
Giá thuê: 500 nghìn
Váy VD58 vàng
Giá bán: 3 triệu
Giá thuê: 500 nghìn
Váy VD72
Giá bán: 5 triệu
Giá thuê: 500 nghìn
Váy VD64
Giá bán: 3 triệu
Giá thuê: 500 nghìn
Váy VD71
Giá bán: 3.5 triệu   3 triệu
14%
Giá thuê: 500 nghìn
Share
Hướng dẫn mua hàng
Thanh toán & Giao hàng
Dịch vụ cung cấp
Địa chỉ mua hàng

THẾ GIỚI VÁY DẠ HỘI
Điện thoại : 0988.725.116
Địa chỉ : Số 73/12 phố Bồ Đề, Long Biên, HN
Email : contact@vaydahoi.com
Website : www.vaydahoi.com